Snippet'larım

Get the name of changed files in MR on Gitlab pipeline

Nis 11, 2024 #snippet
---
1 min

MR'da değişen dosyaların listesini pratik bir şekilde elde edebilirsiniz.

1
test:
2
  stage: test
3
  script: git diff --name-only $CI_MERGE_REQUEST_DIFF_BASE_SHA

Notes

  • Gitlab'ın CI_MERGE_REQUEST_DIFF_BASE_SHA değişkeni değişikliklerin SHA değerini saklar. Bu değeri git diff ile kullanırsanız, o MR'da yaptığınız değişiklikleri döndürür.
  • Yalnızca dosya adlarıyla ilgileniyorsanız --name-only flag geçebilirsiniz.
  • CI_MERGE_REQUEST_* değişkenleri yalnızca MR pipeline'da dolu gelir.