Snippet'larım

Run a bash command every project in a folder

Nis 11, 2024 #snippet
---
1 min

Microfrontend mimarisi uygulanan bir şirkette çalışıyorsanız birçok projede işlem yapmanın (örneğin git pull) ne kadar zor olduğunu deneyimlemişsinizdir. Bu snippet ile komutlarınızı bir klasörün içindeki tüm projelerde çalıştırabilirsiniz.

1
find . \
2
  -mindepth 1 \
3
  -maxdepth 1 \
4
  -type d \
5
  -exec sh -c '(echo "\n${}" && cd {} && git pull)' \
6
\;

Notes

  • Root dizindeki (mindepth ve maxdepth ile derinlik belirtebilirsiniz) tüm klasörlerde (-type d) dolaşmak için find komutunu kullanabilirsiniz.