Snippet'larım

Update npm version automatically

May 10, 2024 #snippet
---
1 min

NPM paketleriyle uğraşırken package.json'dan versiyonu manuel arttırmayı sevmiyorum. Bunun için NPM'in version komutunu kullanabilirsiniz. Versiyona dair tag'i de otomatik oluşturur.

1
npm version patch
2
npm version minor
3
npm version major
4
npm version preminor
5
npm version prerelease
6
npm version 1.1.4
v0.0.1
v0.1.0
v1.0.0
v1.1.0-0
v1.1.0-1
v1.1.4

Versiyon değişikliğini içeren yeni commit atar. Mesajı özelleştirmek için -m flag kullanabilirsiniz.

1
npm version patch
2
npm version patch -m "Upgrade to %s for reasons"
3
git log --oneline -2
v0.0.1
v0.0.2

606095c (HEAD -> main, tag: v0.0.2) Upgrade to 0.0.2 for reasons
ac7c881 (tag: v0.0.1) 0.0.1